دفترچه تلفن


انتخاب وب سایت
دفترچه تلفن
ردیف نام واحد سازمانی شماره تماس پست الکترونیکی آدرس
 1   ریاست دانشگاه   06133348420-24 فاکس 06133329191   riyasat@iauahvaz.ac.ir   مجتمع اداری- طبقه ۴ 
 2   معاون آموزشی   06133329194      مجتمع شهید بهشتی - طبقه 2 
 3   معاون دانشجویی   06133348359      مجتمع اداری- طبقه 1 
 4   معاون اداری مالی   06133348355      مجتمع اداری - طبقه 2 
 5   معاون عمرانی   06133348348      مجتمع اداری- طبقه 3 
 6   مدیر اداری   06133348302      مجتمع اداری- طبقه 2 
 7   مدیر دانشجویی   06133348317      مجتمع اداری- طبقه 1 
 8   مدیر پژوهش   06133348329 فاکس 06133348354      مجتمع اداری- طبقه 2 
 9   مدیر حراست   06133348420-24 فاکس 06133329192      مجتمع اداری- طبقه 3 
 10   مدیر روابط عمومی   06133348300 فاکس 06133348330      مجتمع اداری - طبقه 2 
 11   رئیس اداره حقوقی   06133348331 فاکس 0613348331      مجتمع اداری- طبقه 4 
 12   مسئول مجتمع شهید هاشمی   06114431018      مجتمع شهید هاشمی خیابان 5 پیروزی 
 13   مدیر فناوری اطلاعات   06133348310      مجتمع اداری- طبقه 2 
 14   مدیر ارتباط با صنعت   06133348361      مجتمع اداری- طبقه 2 
 15   مرکز اطلاعات و آمار   06133329197      مجتمع اداری- طبقه 2 
 16   دفتر خدمات   06133348303      مجتمع اداری- طبقه 2 
 17   معاون فرهنگی   06133329195      مجتمع اداری- طبقه اول 
 18   کارگزینی کارمندان   06133348301      مجتمع اداری- طبقه اول 
 19   دبیرخانه و بایگانی   06133348315 فاکس 06133329200      مجتمع اداری- طبقه همکف 
 20   مدیر مالی   06133348308      مجتمع اداری- طبقه2 
1 2
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200