پیوندها


انتخاب وب سایت
پیوندها
 
نوع پیوند 

سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی
    سازمان کشاورزی و خواروبار جهانی
  اطلاعات کسب شده از این سایت دارای اعتبار بالایی است و چون که این موتور کاوش مربوط به سازمان کشاورزی است و خوار بار جهانی می باشد. در این سایت می توانید اطلاعاتی در مورد انواع رشته های کشاورزی از قبیل تولیدات دامی، گیاهپزشکی، ترویج و آموزش فراوری محصولات و ...کسب کنید. این موتور کاوش دارای جستجوگر پیشرفته(advanced search) می باشد و به کمک آن اسناد و مدارک، صفحات وب، عکس ها و نشریات را دریافت خواهیم کرد.   http://www.fao.org
سایت سازمان مرکزی
    سایت سازمان مرکزی
    http://www.iau.ac.ir
انجمن هیدرولیک ایران
    انجمن هیدرولیک ایران
    http://iha.ir/web/guest/home
ISI Web of Knowledge
    ISI Web of Knowledge
    http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=Ge ...
ویراسباز
    ویراسباز
    http://virasbaz.persianlanguage.ir/
مقالات و تقویم کنفرانس ها
    مقالات و تقویم کنفرانس ها
    http://www.civilica.com/
رودخانه های ایران
    رودخانه های ایران
    http://www.iranrivers.ir/
تقویم کنفرانس ها و ...
    تقویم کنفرانس ها و ...
    http://www.bpdanesh.ir/
1 2 3
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200