آیین نامه ها و مقررات


انتخاب وب سایت
پژوهش > کتابخانه مرکزی > آیین نامه ها و مقررات

نحوه امانت کتاب به شرح ذیل می باشد:

1- دانشجویان ترم اول و دوم : 3 جلد کتاب فارسی 2 جلد کتاب لاتین

2- دانشجویان ترم سوم و چهارم : 4 جلد کتاب فارسی 3 جلد کتاب لاتین

3- اعضاء هیأت علمی : 10  جلد کتاب(فارسی، لاتین )

4- مدیران گروههای تحصیلی : 12 جلد کتاب (فارسی، لاتین )

 

 نحوه استفاده از بخش پایان نامه ها:  

مراجعین جهت استفاده از این بخش با مراجعه حضوری و سپردن کارت عضویت کتابخانه و کارت شناسایی معتبر می توانند در همان محل از اسناد موجود بهره مند شوند.

 نحوه استفاده از منابع کتابخانه :

از طریق سیستم های رایانه ای موجود (در کتابخانه) و با استفاده از برنامه جستجوی پارس آذرخش امکان پذیر می باشد.

نمامتن :

سیستم نرم افزاری نمامتن (مجموعه مقالات فارسی) این امکان را به دانشجویان می دهد که مقالات را بصورت نما متن دریافت نمایند.

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200