آیین نامه ها و مقررات


انتخاب وب سایت
پژوهش > آزمایشگاه مرکزی > آیین نامه ها و مقررات
 
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200