اداره محاسبات حق الزحمه اعضای هیات علمی


انتخاب وب سایت
آموزش > اداره امور هیات علمی > اداره محاسبات حق الزحمه اعضای هیات علمی

شرح وظایف

 • محاسبه و گزارش حق الزحمه اعضای هیات علمی و حق التدریس
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه پایان نامه های اساتید
   
 • محاسبه و گزارش حق الزحمه امتحان جامع، کارآموزی، پروژه کارشناسی، معرفی به استاد و سمینار
   
 • صدور گواهی اشتغال به تدریس برای اعضای هیات علمی و مدعو
   
 • بررسی ساعت موظف تدریس اعضای هیات علمی
   
 • بررسی مدارک متقاضیان اخذ مجوز تدریس و ارسال به هیات اجرائی جذب اعضای هیات علمی استان
   
 
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200