تکریم ارباب رجوع


انتخاب وب سایت
تکریم ارباب رجوع

نظر به اهمیت تکریم ارباب رجوع و لزوم آگاهی از دیدگاهها و نظرات سازنده مخاطبان برای بهبود مستمر خدمات رسانی با تکمیل فرم ذیل ما را در این امر مهم یاری فرمائید.

تاریخ مراجعه:

1.به چه حوزه ای مراجعه نموده اید ؟:* ریاست اداری- مالی حراست دانشجویی پژوهش آموزش عمرانی

2.جهت انجام چه کاری مراجعه نموده اید ؟:*

3.نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است ؟: بسیار خوب خوب متوسط نامناسب

4.آیا اطلاع رسانی و راهنمای های لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است ؟:
بله خیر تا حدودی

5.در صورت مراجعه مکرر به واحد علت آن چه بوده است ؟:

6.میزان دسترسی شما به مدیران واحد در صورت نیاز چگونه بوده است ؟:

7.در صورت نارضایتی ضمن نوشتن موضوع و فرد مورد نظر علت نارضایتی را مرقوم بفرمایید ؟:

8.میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده چقدر است ؟ : خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

9.نام فرد یا افرادی را که مناسبترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند مرقوم بفرمایید :

10.در صورت وجود شکایت لطفاً آن را مرقوم قرمایید - با ذکر مورد و فرد مورد نظر:

در صورت تمایل این قسمت را تکمیل نمایید:

11.نام و نام خانوادگی:

12.میزان تحصیلات:

13.تلفن:

 

کلیه حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز می باشد
اهواز- بزرگراه گلستان- فرهنگ شهر   کدپستی:37333-61349
تلفن:4-33348420 و 9-33348336    نمابر:33329200