اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
نام محمد رضا
نام خانوادگی طاهری
رشته تحصيلي حسابداری
مرتبه علمي دانشیار
سمت عضو گروه حسابداری
نوع همکاری تمام وقت