اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه اقتصاد
نام علی اصغر
نام خانوادگی اسفندیاری
شماره تماس 06114457612
رشته تحصيلي علوم اقتصادی
مرتبه علمي استادیار
سمت عضو گروه تخصصی علوم اقتصادی
نوع همکاری تمام وقت
زمینه های پژوهشی علوم انسانی
محل تحصیل ایران- دانشگاه عامه طباطبایی