اطلاعات بیشتر در مورد اعضای هیئت علمی
محل خدمت گروه علوم سیاسی
نام روح الله
نام خانوادگی شهابی
پست الکترونیکی shahabi89@hotmail.com
آدرس وب سایت http://shahabi.iauahvaz.ac.ir
رشته تحصيلي علوم سیاسی
مرتبه علمي استادیار
سمت عضو گروه علوم سیاسی
نوع همکاری تمام وقت
محل تحصیل آلمان- دانشگاه زیگن